Gmina Miasta Puck

Płatności Online

Wybierz rodzaj sprawy:

Udzielenie licencji taxi na okres:
Zmiana danych w licencji w taxi w zależności od okresu na jaki została udzielona
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Wydanie wtórnika licencji
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zależności od okresu na jaki została udzielona:
Przewóz drogowy osób lub rzeczy na potrzeby własne
Inna czynność urzędowa
Z tytułu wydawanych zaświadczeń
Z tytułu wydania decyzji administracyjnych (o wymeldowaniu/zameldowaniu)
Z tytułu pełnomocnictwa
Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności
Opłata za zaświadczenie
Zgłoszenie budowy sieci, o którym mowa w art. 29 ust.1 pkt 19a ustawy z 7 lipca 1994r.
Opłata za odpady komunalne z działalności gospodarczej zbierane w sposób selektywny
Opłata za odpady komunalne z działalności gospodarczej zbierane w sposób nieselektywny
Wysokość wybranej opłaty:

PLN

Podaj swoje dane:

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zrealizowania płatności

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wybierz jednorazową formę płatności:

Oświadczam, że:

0.00 PLN
1.00 PLN
1.00 PLN
Blue Media

Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013. Blue Media S.A. zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.